NOK-C heeft in samenwerking met GeoConnect de praktische bruikbaarheid en betrouwbaarheid van het ter plekke meten van asbest met handzame meetapparatuur verkennend onderzocht. Er is gemeten met een handheld XRF en met een Asbest Analyser. Uit het onderzoek naar asbest in bitumen en asbest in (bouw)materialen (zie foto) blijkt dat het mogelijk is om ter plekke, snel (enkele seconden) en betrouwbaar asbest te detecteren. Het meest geschikt hiervoor blijkt de Asbest Analyser. Door de inzet van deze handheld analyser kan de miskans van asbest worden verkleind en de inventarisatie en verwijdering van asbest worden versneld.Het onderzoek naar asbest in (bouw)materalen is uitgevoerd in opdracht van NAM. Het onderzoeksrapport kan worden opgevraagd bij Charles Odekerken (zie contact). Ook is naar aanleiding van het eerste verkennende onderzoek gepubliceerd in Asbest Magazine (augustus 2016 33-34). Dit artikel kunt u hieronder downloaden

Asbestmagazine augustus 2016 - artikel Odekerken - Walraven.pdf

Het ter plekke meten van asbest kan een grote innovatie betekenen binnen bijvoorbeeld de sanering van de asbestdakbedekking. De enorme opgave om voor 2024 alle asbesthoudende dakbedekking te verwijderen, zou zeer zijn gebaat bij de mogelijkheid om ter plekke te kunnen bepalen of daadwerkelijk sprake is van asbesthoudend materiaal. Daarnaast zijn er nog legio andere toepassingen te bedenken

Natuurlijk moet het meten met een handheld analyse apparaat aantoonbaar robuust en betrouwbaar zijn en het gebruik ervan gecertificeerd zijn. NOK-C - GeoConnect zetten zich hier als onafhankelijke onderzoekers voor in en momenteel is verder onderzoek in uitvoering. Om deze meetmethode verder te onderzoeken, ontwikkelen en certificeren is een team geformeerd met Envita, Asbestschakel, TNO en NEN.

Als u geïnteresseerd bent in de laatste stand van zaken, kunt u contact opnemen met Charles Odekerken