NOK-C heeft samenwerkend met Nikolaj Walraven (GeoConnect) veel kennis opgedaan over het voorkomen en bepalen van kwik in/aan staal van onder meer olie- en gasinstallaties.

NOK-C - GeoConnect voeren als onafhankelijke partij onder meer in opdracht van NAM en Gasunie onderzoek uit naar het voorkomen en de gehalten kwik in hun gasproductie en gastransport equipment. Veelal met als doel te bepalen of reiniging is geslaagd en in welke afvalcategorie de betreffende onderdelen vallen.

Mocht u hier vragen over hebben of overleg wensen, dan kunt u contact opnemen met Charles Odekerken (zie contact) of Nikolaj Walraven (n.walraven@geoconect.nl of 06-25102980).

Achtergrond

Gasproductie en gastransport equipment kan kwik bevatten. Kwik kan van nature aanwezig zijn in aardgas en kan op de contactzijde van het gasproductie en gastransport equipment achterblijven. Na buitenbedrijf stelling (decommisioning) van dit equipment dient te worden bepaald of er sprake is van kwikhoudende afvalstoffen. Het Nederlandse beleid voor kwikhoudende afvalstoffen is gericht op het vermijden van de verspreiding van kwik in het milieu.

Gasproductie en gastransport equipment bestaat voornamelijk uit koolstofstaal of roestvrijstaal (o.a. RVS 316 en Duplex). Staal dat verontreinigd is met kwik bevat met name cinnaber houdende scale (foto rechts) en in mindere mate metallisch kwik.

Het kwikgehalte in staal kan nat-chemisch worden geanalyseerd in een (geaccrediteerd) laboratorium, bijvoorbeeld het NAM-lab. Dit is een arbeidsintensieve en kostbare methode. Kwik in afvalstoffen, waaronder staal, kan echter ook met een handheld Röntgen fluorescentie spectrometer (handheld XRF) geanalyseerd worden. GeoConnect heeft hiervoor een unieke interne Custom Calibratie gemaakt. Deze is alleen via GeoConnect beschikbaar. NOK-C - GeoConnect toonde aan dat de kwikgehalten in stalen gasproductie en gastransportequipment nauwkeurig en herhaalbaar bepaald kunnen worden met deze HXRF. De resultaten verschillen niet significant van de conventioneel nat-chemische methode (figuur rechts). De HXRF heeft tevens als voordeel dat de resultaten direct beschikbaar zijn (meettijd is 15s), de meting non-destructie is en in korte tijd meerdere analyses per onderdeel verricht kunnen worden. Hierdoor kan een beter gemiddeld kwikgehalte per onderdeel worden bepaald.