In het voorjaar van 2014 werd Charles Odekerken gevraagd binnen het Team Aardbevingen van NAM BV. Hij kreeg als missie een brug te slaan tussen de partijen die kennis hebben en of ontwikkelen en partijen die die kennis moeten gaan overdragen. De boodschap indertijd aan hem vanuit de NAM-directie: "dit mag niet mislukken!".

Er zijn belangrijke stappen gezet en de opleidingscentra Alfa College, Hanze Hogeschool en de Universiteit van Groningen (RUG) hebben samenwerkend het EPI-kenniscentrum opgericht.

EPI-kenniscentrum is het opleidingscentrum voor aardbevingsbestendig bouwen met de focus op kennisdeling. Meer informatie vind u op www.epi-kenniscentrum.org.

NAM erkent de belangrijke en centrale rol van het EPI-kenniscentrum in het sturen, organiseren, plannen en verzorgen van de opleidingen die nodig zijn. NAM heeft afspraken gemaakt om het EPI-kenniscentrum zowel inhoudelijk als financieel (mee)ondersteunen.

Na tot einde 2017 nog een rol te hebben gehad in de Raad van Advies van het EPI-kenniscentrum, heeft Charles Odekerken zijn werkzaamheden binnen het Aardbevingenproject beëindigd.