Kennisoverdracht, aanpak en omgaan

Het onderzoeken en saneren van bodemverontreiniging werd begin jaren '80 een volwaardig werkveld. In 1986 ging Charles Odekerken werken bij IWACO BV te Rotterdam. De eerste paar jaar deed hij veel ervaring op als veldwerker. Ervaringen die hij nu nog vaak kan gebruiken. In 1988 werd hij projectleider Bodemonderzoek. Hij werd steeds meer betrokken bij de communicatie en kennisoverdracht. De eerste cursus waaraan hij bijdroeg was de Iwaco-cursus Bodembeheer die werd ontwikkeld en verzorgd voor de NAM. Deze cursus wordt, inmiddels aangepast aan nieuwe leerdoelen, nog steeds door hem binnen de NAM verzorgd. Er kwam steeds meer vraag naar cursussen en de werkzaamheden van Charles verschoven dan ook steeds meer naar kennisoverdracht. Dit resulteerde in een overstap naar de afdeling Milieumanagement met de functie 'Werkveld Coördinator Cursussen en Trainingen' binnen Iwaco, het latere Royal Haskoning.

Op 1 januari 2000 startte Charles zijn eigen bedrijfje en sloot zich aan bij de Netwerkorganisatie voor omgevingskwaliteit (NOK). Zijn bedrijf: 'NOK-C'.
Kennisoverdracht over de aanpak van - en het omgaan met bodemverontreiniging, blijft een steeds terugkerende activiteit.

Cursussen Bodembeheer NAM en Shell

NOK-C verzorgt binnen Shell en NAM cursussen, ook internationaal, op dit gebied.

Cursus Bodembeheer Shell SNR/C:

Een cursus die is gericht op het bodembeheer op de bedrijfsterreinen van Shell te Pernis en Moerdijk. Na een algemene introductie over bodemverontreiniging, gaan de deelnemers aan de slag met een Mastergame. Ze beheren in groepen een fabriek en worden achter elkaar geconfronteerd met vraagstukken die te maken hebben met bodembeheer. Ze moeten ondermeer een bodemrisicodocument opstellen, omgaan met incidenten en besluiten nemen ten aanzien van grondstromen.

Cursus Bodembeheer NAM

De NAM cursus bodembeheer werd voor het eerst door IWACO ontwikkeld in 1988 (!). Het was een drie daagse cursus waarin de deelnemers, naast algemene kennis over bodemverontreiniging, werd geleerd hoe ze bodemonderzoek moesten uitvoeren en beoordelen. Aan de hand van prachtig ontwikkelde casuïstiek voerden de deelnemers onderzoek uit naar de bodemkunde en geohydrologie en omvang van een verontreiniging. Ook gingen we naar buiten om zelf de boor eens ter hand te nemen. Bij andere cursussen binnen NAM, waarin oud-deelnemers worden ontmoet, wordt deze cursus nog steeds aangehaald als 'de beste cursus die ze ooit hebben gevolgd'.

De huidige NAM cursus Bodembeheer sluit meer aan bij de fase van bodembeheer waarin de NAM zich bevindt en is meer gericht op het voorkomen van bodemverontreiniging (bewustzijn en 'wat moet ik doen als..'). Het is nu een 1 daagse cursus waarin het accent meer ligt op het voorkomen van bodemverontreiniging.

'Omgaan met bodemverontreiniging bij leiding werkzaamheden'

Deze cursus is een vast onderdeel binnen Vitens-College en is beschikbaar voor zowel uitvoerenden monteurs als planners en projectleiders. Deze halfdaagse cursus heeft ten doel kennis aan te reiken maar meer nog het bewustzijn ten aanzien van de risico's. Belangrijk is dat men begrijpt waarom er direct moet worden gestopt met de werkzaamheden als er sprake lijkt of blijkt van bodemverontreiniging.

Binnen Vitens is ook een cursus 'Vooronderzoek ikv de CROW307' beschikbaar gemaakt. Binnen de cursus worden de cursisten bekend gemaakt met het vooronderzoek dat moet worden uitgevoerd voorafgaand aan werkzaamheden. Er wordt geoefend met het halen van informatie uit de digitale bronnen.

Basiscursus Bodem Geoplan

Charles is cursusleider van de Basiscursus Bodem die door Geoplan wordt georganiseerd.
Dit betreft een vierdaagse cursus voor instromers in het werkveld. Deze cursus wordt minimaal 2 keer per jaar verzorgd.
Meer informatie en opgeven: www.geoplan.nl/basiscursus-bodem

Boek: Gebruikte Bodem

Een prachtig boek met een mooie geschiedenis. In eerste instantie werden IWACO-cursus materialen geschikt gemaakt als lesmateriaal voor Helicon Opleidingen MBCS in Velp. Naast Charles Odekerken schreven veel Iwaco-specialisten hieraan mee. Het zo ontstane lesmateriaal werd met enthousiasme ontvangen en bleek geschikt voor meer opleidingen. Het werd gebundeld en gedrukt en het eerste boek was een feit: 'Bodemverontreiniging: wat je moet weten' (1996). Het boek was toen onderdeel van een totaal lespakket.
Het boek werd actueel gehouden en werd in 1998 uitgegeven onder de titel 'Bodemverontreiniging: Beleid, Onderzoek, Sanering'.

Toen Charles Odekerken in 2000 IWACO (inmiddels Royal Haskoning) verliet, wilde hij graag het boek actueel houden en kocht de rechten. Onder dezelfde titel verscheen in 2002 alweer de geactualiseerde versie. Het boek werd inmiddels op veel scholen en opleidingscentra gebruikt.

In 2004 werd het boek ingebracht in een SKB-project. De verschillende bestaande maar ook nieuwe onderdelen werden inhoudelijk geadopteerd door meer dan 45 specialisten in het werkveld. De rol van Charles Odekerken werd 'penvoerder' binnen het SKB-project, auteur voor verschillende onderdelen en eindredacteur voor het hele boek.
De titel van het nieuwe boek (2005) werd: Gebruikte Bodem: beleid, Preventie, Beheer, Onderzoek, Sanering.

Ook dit boek werd weer geactualiseerd. In 2009 verscheen de meest recente uitgave onder de zelfde titel. Na wat verschillende inzichten omtrent uitgave en financiën is de uitgave van het boek door NOK-C weer overgenomen van SKB/CUR.
Het boek is erg breed van opzet en zeer prettig leesbaar en daardoor erg geschikt voor instromers in het werkveld.

Meer informatie en bestellen: www.gebruiktebodem.nl.