Charles Odekerken voert, onder de bedrijfsnaam NOK-C, projecten uit op het gebied van milieu, veiligheid en communicatie.
De werkzaamheden bestaan uit advies, onderzoek en het ontwikkelen en verzorgen van cursussen. Hij werkt voor veel verschillende grotere opdrachtgevers zoals Shell, Nederlandse Aardolie Maatschappij, Vitens, Evides. Daarnaast voor meerdere kleinere bedrijven en organisaties. Met veel van de opdrachtgevers is sprake van een al langdurende en bestendige werkrelatie.

Voor de broodnodige intervisie en 'sparren' is NOK-C is aangesloten bij de Netwerkorganisatie voor Omgevingskwaliteit. www.nok.nl