Bij de projecten van NOK-C staat veelal de 'technische inhoud' niet centraal, maar het bereiken van - en samenwerken met mensen. Belangrijk aspect daarbij is empathie. Vaak was en is ook sprake van projecten die zijn gericht op het herstellen of verbeteren van de samenwerking tussen mensen of groepen mensen. Wel bijzonder is het dat ook dergelijke projecten in onze technische wereld kunnen beginnen met een technisch inhoudelijke vraag. Bij het doorvragen bij het verkennen van de opdracht blijkt dan, soms ook tot verbazing van de vraagsteller, dat er onder die eerste technische vraag een hele andere behoefte schuil gaat.

Uit nieuwsgierigheid en om eens iets heel anders te doen met een hele andere mensen, deed Charles Odekerken in 2009 een mediation opleiding aan het Centrum voor Conflicthantering te Haarlem (CvC). Het doel was niet zozeer om als mediator aan de slag te gaan, maar meer om te leren over wat mensen drijft in conflicten en hoe daar mee om te gaan. Charles werd Geregistreerd NMI mediator en deed ervaring op met arbeids- en burenconflicten. Tijdens deze (co)mediations bleek het talent groot om 'aan te voelen' als nog niet alles is benoemd of gezegd. Gezien de vele andere werkzaamheden is er niet voor gekozen om een mediation-praktijk op te zetten en is ook de inschrijving in het register niet voortgezet.

Natuurlijk blijft 'het mediator-schap' met de opgedane ervaringen en vaardigheden onderdeel van het werk en doen. Tijdens lezingen en cursussen over dit onderwerp wil Charles graag kennis en kunde aanreiken en het belang benoemen van het herkennen en omgaan met emoties en conflicten. Heel belangrijk aspect daarbij is dat het omgaan met emoties niet een reeks 'manipulerende trucjes' mag zijn maar moet gebeuren uit en met respect voor alle betrokkenen. Ieder heeft recht op het best haalbare resultaat en om dat te bereiken heb je elkaar nodig.